Välkommen till Intersport

Intersport

Intersport-Sport to the people

Sport To The People sammanfattar det vi står för – vi vill ge sport till folket.
Sport engagerar och förenar människor. För vissa är det allvar och för andra
är det lek. Vissa tittar på sport. Andra utövar sport aktivt. För oss på Intersport i Farsta Centrum finns det inget sätt som är mer eller mindre bra.


Vi älskar sport. På alla nivåer. På TV. På arenan. Hemma på garageplanen. Det som betyder något är att varje sportupplevelse är en källa till glädje, samhörighet och tillhörighet. Vår uppgift  är att hjälpa våra kunder att få fler sådana upplevelser.