Är du intresserad av att hyra kontor eller butikslokal?

Här finns ljusa och effektiva arbetsmiljöer som möter det moderna företagets alla krav och behov.

Kontoren ligger mitt i Farsta Centrum som erbjuder en omgivning full av liv och rörelse samt en enkel vardag genom att all tänkbar service, butiker, restauranger etc. finns runt hörnet. Kontoren anpassas efter Ert behov.

Kontakt kontor: 
Hanna Strand
hanna.strand@stadsrumfastigheter.se

Kontakt handel:
Niclas Ahlestål
niclas.ahlestal@stadsrumfastigheter.se